æfingatafla2021-2022

 

SKILMÁLAR

Forráðamaður ber ábyrgð á skráningu barns á heimasíðu félagsins www.umfk.is.

Forráðamaður ber ábyrgð á að allar upplýsingar séu rétt skráðar, þ.m.t. netföng, símanúmer og heimilisföng. Nauðsynlegt er að skrá gild netföng og símanúmer hjá forráðamanni.

Greitt er með greiðsluseðlum sem birtast eingöngu í netbönkum eða frístundakorti Reykjavíkurborgar. Einnig er hægt er að dreifa greiðslum innan hvers tímabils en þá þarf að hafa samband við gjaldkera UMFK.

Miðað er við að æfingagjöld séu greidd í upphafi tímabils og eigi síðar en fjórum vikum eftir að iðkandi hefur æfingar. Sé barn ekki skráð en að mæta á æfingar, er UMFK heimilt að skrá iðkanda og gefa út greiðsluseðill fyrir æfingagjöldum samkvæmt verðskrá.

Þegar nýr iðkandi hefur æfingar má hann mæta á æfingar í eina viku (2 til 4 æfingar eftir því hvað æfingar eru oft í viku), áður en farið er að innheimta æfingagjöld. Ef iðkandi hættir innan þess tíma þarf ekki að greiða æfingagjöld. Ef iðkandi æfir lengur en í tvær vikur skal greiða fyrir allt það tímabil sem hann hóf æfingar á. Ekki er veittur afsláttur frá gjöldum þó svo að iðkandi hefji æfingar innan tímabils.

Ef iðkandi hættir æfingum innan tímabils eru æfingagjöld ekki endurgreidd nema ef um alvarleg veikindi eða meiðsl er að ræða. Í slíkum tilfellum skal sækja um það skriflega til gjaldkera UMFK. Ekki fæst endurgreitt það sem greitt er með frístundakorti Reykjavíkurborgar.

Greiðsla æfingagjalds er forsenda fyrir þátttöku á æfingum og keppni. Mikilvægt að hafa samband við gjaldkera félagsins ef um fjárhagserfiðleika er að ræða og finna úrlausn sem leiðir til áframhaldandi þátttöku iðkandans.

Séu eldri æfingagjöld ógreidd er óheimilt að skrá iðkanda á nýtt tímabil nema vanskil séu uppgerð. Heimilt er útiloka iðkanda frá æfingum og keppni séu eldri æfingagjöld í vanskilum.

Hafi ekki verið gengið frá greiðslu æfingagjalda 15 dögum eftir að tímbil hefst eða ekki staðið við greiðslur samkvæmt skráningu má forráðamaður búast við gjaldið verði innheimt með tilheyrandi kostnaði, sbr. innheimtulög nr. 95/2008 og reglugerð nr. 37/2009. Tíu dögum eftir útsendingu innheimtuviðvörunar er krafan flutt til milliinnheimtu. Beri milliinnheimta ekki árangur má búast við að gjöldin verði send í löginnheimtu. Samhliða innheimtuaðgerðum er heimilt að útiloka iðkanda frá frekari æfingum og keppni.